Spolupracující osoby


Ušetřete tisíce na daních a pojistném, využijte institut spolupracující osoby.

Možnost rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby upravuje v §13 Zákon o daních z příjmů. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a související daňové výdaje lze rozdělit dle tohoto ustanovení na spolupracujícího manžela(manželku)ve výši max. 50% nebo 540000,- ročně(45000,- měsíčně) Tato částka je chápána jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud spolupracují s podnikatelem i jiné osoby žijící ve společné domácnosti, lze na ně rozdělit maximálně 30% rozdílu příjmů a výdajů nebo 180000,- ročně (15000,- měsíčně).

Spolupracující osoby musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob na příslušný finanční úřad a oznámit zahájení spolupráce na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Spolupracující osoby se považují za OSVČ. Pokud využijeme rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby, nelze uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) s příjmy do 68000,- a nelze uplatnit slevu na dítě (po ukončení povinné školní docházky), na které rozdělujeme příjmy.

Pokud např. spolupracující manželka (manžel) je zároveň i zaměstnancem (ze mzdy je odváděno alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění, je považován za OSVČ s vedlejší činností), pak pro účely sociálního a zdravotního pojištění neplatí minimální pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Za určitých okolností při nedosažení hranice zisku pro povinnou účast na důchodovém pojištění u vedlejších činností, může podnikatel ušetřit nemalou částku na sociálním pojištění.

Spolupracující osoby musí podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu stejně jako jakákoliv jiná OSVČ.

Je dobré zvážit a propočítat, zda se poplatníkovi vyplatí využít slevy na manželku a děti nebo rozdělit příjmy a výdaje na spolupracující osoby.

12 komentářů k “Spolupracující osoby”

 • Ivana napsal:

  Dobrý večer,

  zjistila jsem předběžně, že manžel bud muset doplácet na sociálním pojištění. Mohu rozdělit příjmy mezi spolupracující osoby, maminka 72 let a já jako manželka. Ale já nepracuji ani nejsem vedena na ÚP, platím si pouze zdravotní pojištění ve výši 1080,- Kč. Mohly bychom se přihlásit zpětně?
  Děkuji za odpověď

  Ivana

  • Dobrý večer, děkuji za dotaz. Spolupracujícími osobami mohou být: manžel(ka), ostatní osoby žijící s poplatníkem v domácnosti. Podle zákona o důchodovém pojištění se nepovažujete za vedlejší osobu OSVČ, takže u vás nelze využít výhody úspory na sociálním pojištění. Pokud je maminka v důchodu a žije ve společné domácnosti s manželem, pak by bylo možné využít tuto výhodu u ní a rozdělit příjmy na ni max. 30% ze základu daně, max. 180000,- za rok. Zde se lze přihlásit zpětně jako OSVČ s vedlejší činností na SP, ZP, FÚ (v 1. roce činnosti není povinnost záloh na SP, ZP). Sociální pojištění neplatí OSVČ vedlejší, pokud základ daně dle §7 ZDP celkem je do 60329,-(pro rok 2012). Za pozdní přihlášené OSVČ vám dle zákona může (nemusí) uložit FÚ pokutu do 50000,-, ZP do 50000,-, SSZ do 20000,-. Je dobré dopředu se informovat konkrétně, jak řeší tyto instituce případnou pozdní registraci, jestli dávají pokutu nebo se s nimi lze domluvit. Přeji hezký večer.

 • jarka napsal:

  Dobrý večer

  prosím o radu. Podnikám – jsem OSVČ . Kromě toho asi začnu být i spolupracující osobou v rodině. Musí se začátek této mé spolupráce nahlásit na finanční úřad – a kdo? Děkuji

  • Dobrý den,
   spolupracující osoba musí nahlásit začátek spolupráce na FÚ, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, spolupracující osoba se považuje za OSVČ. Pěkný den.

 • Šraděja napsal:

  Chtěl bych aby manželka byla spolupracující osoba. Kolik zaplatí zdravotní pojišťovně, když má částečný ivalidní důchod a kolik musí minimálně zaplatit na soc. aby měla započítany roky na důchod ?

  • Dobrý den,
   manželka jako spolupracující osoba, která pobírá invalidní důchod je považována pro účely sociálního pojištění za OSVČ-vedlejší činnost (§9/6 písm.d zákona o důchodovém pojištění). Podmínkou pro započítání roků na důchod je, že musí být přihlášena k důchodovému pojištění a platit ho alespoň v minimální výši, což je pro OSVČ vedlejší pro rok 2012 ve výši 735,-, pro rok 2013 je to 756,- měsíčně. Co se týká zdravotního pojištění, podle §7/1 písm.b zákona o veřejném zdravotním pojištění se poživatel důchodu z důchodového pojištění považuje za osobu, za kterou platí pojistné i stát a to i v případě, že je zaměstnaná nebo vykonává výdělečnou činnost §7/2. Pojistné na zdravotní pojištění se pak platí pouze z toho, co na manželku rozdělíte (minimální výše pojistného u zdravotního pojištění se na ni nevztahuje) a vypočítá se dle toho i zálohová povinnost na další rok. Přeji pěkný den.

 • Bára napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat na podmínky pro spolupracující osobu. Pro rok 2013 si OSVČ, která uplatňuje náklady výdajovým paušálem, nemůže uplatnit manželku a děti. Manžel si uplatňuje výdajový paušál a já jsem s dítětem na rodičovské dovolené. Mohla bych se stát splupracující osobou – nahlásit tuto změnu na FÚ, ZP a PSSZ – a v přiznání za rok 2013 uplatnit slevu na sebe, jako poplatníka i děti? Jaký je limit při platbě sociálního pojištění pro vedlejší činnost? Děkuji a přeji pěkný den

  • Dobrý den,
   limit pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vedlejší je pro rok 2013 je 62121,-. Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu dle pokynu GFŘ D6 k §13 zákona o daních z příjmů není pro spolupracující osobu ani uplatněním paušálních výdajů ani skutečných výdajů, protože spolupracující osoba pouze přejímá rozdělované příjmy a výdaje a nerozhoduje o tom, zda jsou uplaněny výdaje procentem z příjmů nebo skutečné. Dle mého názoru by mělo být možné uplatnit slevu na poplatníka a děti v případě, že byste byla spolupracující osobou, jak píšete. Pěkný den.

 • Tobiáš napsal:

  Dobrý den,
  řeším podobnou věc jako Bára a rád bych konsultoval nejlepší postup – omlouvám se pokud budou dotazy trochu duplicitní.

  Jsem OSVČ, za rok 2013 budu vykazovat paušální náklady, manželka pobírá rodičovský příspěvek. Máme 3 děti na které bychom chtěli dostat daňový bonus, což při paušálu nejde.

  Předpokládám následující postup:

  1. do konce ledna registrovat manželku jako spolupracující osobu, nahlásit ZP, FÚ, PSSZ
  2. přesunout příjmy na manželku ve výši 62000 tak, aby neměla povinnost platit sociální pojištění
  3. ve svém daňovém přiznání uplatnit paušální odpočet nákladů
  4. v manželčině daňovém přiznání uplatnit náklady dle skutečnosti – např. 1000kč
  5. zažádat o přiznání daňových bonusů na děti u manželky, která bude uplatňovat skutečné náklady
  6. doplatit zdravotní pojištění dle skutečného zisku tj 61000

  Je takovýto postup správný?
  Je možné uplatňovat na vlastníka IČ paušál a na spolupracující osobu skutečné náklady + daňový bonus na děti?
  Jaká minimální částka je nutná na manželku převést aby si mohla uplatnit daňové bonusy na děti – 6x min. mzda?

  Děkuji

  • Dobrý den,
   na manželku jako spolupracující osobu můžete rozdělit rozdíl mezi příjmy a výdaji tak, aby byl do 62121,- (neplatí sociální pojistné jako OSVČ vedlejší). Nelze kombinovat u sebe výdaje paušálem, u manželky výdaje skutečné z rozdělovaných příjmů. Je možné uplatnit u vás výdaje paušálem, rozdělit stejné procento příjmů a výdajů, které vy uplatňujete na manželku (př. příjem 300000 výdaje 60% 180000, rozdělíte na manželku 30% příjmů 90000,- a výdajů 30% 54000) Základ daně manželky se nepovažuje dle pokynu GFŘ D-6 k §13 zákona o daních z příjmů za výdaje uplatňované ani paušálem ani v prokázané výši, ale jsou to výdaje převzaté rozdělené.
   Manželka by dle mého názoru mohla uplatnit (vzhledem k ustanovení zákona viz. výše) slevu i na děti. Na poplatníka může uplatnit slevu samozřejmě také.
   Minimální částka roční musí být 48000,- pro uplatnění bonusu, maximální výše bonusu za rok je 60300. Manželka bude platit zdravotní pojištění dle skutečného zisku, který na ni rozdělíte. Pěkný den.

 • jirka napsal:

  Dobrý den,družka i já jsme OSVČ.Provozujeme restauraci,která je psaná pouze na družku.Můžu se stát spolupracující osobou,nebo jak nejlépe tento pracovní vztah ošetřit.Děkuji za odpověď,hezky den.

  • Dobrý den,
   zákaz zaměstnávání je pouze mezi manželi, takže můžete být zaměstnancem nebo můžete být spolupracující osobou za splnění podmínky, že žijete s poplatníkem v domácnosti a rozdělit můžete maximálně 30% 180000,- zisku ročně (15000,- měsíčně). Pěkný den.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334