Novinky 2013

DPH

 • Zvýšení sazby DPH na 15% a 21%
 • Nová pravidla registrace k DPH
 • Nová pravidla pro osvobození převodu staveb (dnes platí pro převody po více jak třech letech od první kolaudace nebo prvního užívání, navrhována je pětiletá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta bude vztahovat až pro stavby nabyté po 31.12.2012)
 • Vymezení provozovny pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby
 • Závazné posouzení o použití/nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c (dodání šrotu)
 • Povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky

Daň z převodu nemovitosti

 • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4%

Daně z příjmů

Návrh zákona obsahuje:

 • Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7% příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění – tzv. „solidární zvýšení daně“. Opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
 • Zrušení slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015
 • Omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatele) uplatňující výdaje procentem z příjmů
 • Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15% na 35%

Ostatní

 • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění; opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
 • Zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce
 • Zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret

18 komentářů k “Novinky 2013”

 • Veronika napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké změny ohledně ohlášení staveb o užívání nás čekají příští rok, hlavně by mě zajímalo, jestli se bude za to platit a v jaké výši, děkuji.

  • Dobrý den paní Veroniko,
   Váš dotaz je spíše pro odborníka z oboru stavebnictví. Nedávno jsem řešila podobný problém, tak Vám mohu poradit, kde najdete potřebné informace: zvýšené poplatky vyšly jako zákon č.350/2012 Sb. a 359/2012 Sb. přílohou je sazebník, pro stavby položky 17 – 20. Je to ve sbírce zákonů i na internetu. Přeji pěkný den.

 • ls napsal:

  Dobrý den

  V roce 2013 má být daň z převodu nemovitosti 4% teď jsou 3%.Kolik budu platit,když kupní smlouva bude podepsaná v roce 2012,ale zápis do katastru a daňové přiznání se bude podávat,až po vkladu do katastru čili 2013. 4% nebo 3%.Děkuji

  • Dobrý den,
   změna sazby daně z převodu nemovitosti je zakotvena ve sněmovním tisku poslanecké sněmovny č.801, nejsou zde zatím žádná přechodná ustanovení, která by tuto problematiku upravovala. Předmětem daně z převodu nemovitostí dle §9 zákona č.357/1992Sb. je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. V §133/2 občanského zákoníku je uvedeno, že převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Základem pro výpočet daně z převodu nemovitosti je cena zjištěná nebo sjednaná platná v den nabytí nemovitosti. Z uvedého vyplývá, že rozhodující pro změnu vlastnictví je zde datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitosti a ne datum podepsání kupní smlouvy. Pokud návrh na vklad bude podán v roce 2013, měla by platit aktuální sazba 4%, protože skutečnost (převod vlastnictví), která je předmětem této daně nastala také v roce 2013. Pěkný den.

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na daň z příjmu f.o. na rok 2013. Manžel je OSVČ a dosud uplatňoval výdaje paušálem (40%). Jeho roční hrubý příjem však přesahuje 2 mil. Kč. Je možné, aby část těchto příjmů (např. 20%) v příštím roce převedl na mne jako spolupracující osobu (pracuji pouze na částečný úvazek) tak, aby jeho příjmy nepřesáhly stanovenou výši a mohl i nadále uplatňovat paušální výdaje? I přes nemožnost odečíst si slevu na mne a děti je tato možnost pro nás velmi výhodná, celkové výdaje dosahují cca 30 % a tudíž by za rok 2013 daň z příjmu velmi stoupla a to právě z důvodu nízkých výdajů a 7% přirážky. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   na manželku jako spolupracující osobu lze rozdělit až 50% a maximálně 45tis. z rozdílu mezi příjmy a výdaji za každý měsíc spolupráce, max. 540tis. ročně rozdílu mezi příjmy a výdaji.
   Uvedu názorný příklad: manžel může na Vás rozdělit při příjmu např. 2mil. 900tis. a výdaje 40% k tomuto příjmu budou 360tis., základ daně bude 540tis. V tomto příkladu by roční příjem bylu obou z vás nižsí než 48 násobek průměrné mzdy dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a solidární zvýšení daně by se vás nedotklo za předpokladu, že váš příjem ze zaměstnání na částečný úvazek je nižší než cca 25tis. hrubého měsíčně. Spolupracující osoby musí podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob na příslušný finanční úřad a oznámit zahájení spolupráce na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pěkný den.

 • Jaroslava napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na daňové zvýhodnění na děti v souvislosti s novelou od roku 2013. Jsme s manželem OSVČ a uplatňujeme výdaje paušálem a já jsem zároveň jeho spolupracující osobou. Mám své příjmy (v roce 2012 paušál 40%), kde bych mohla v roce 2013 uplatnit skutečné výdaje a manželovy příjmy (v roce 2012 paušál 60%)u kterých by i nadále využíval paušální výdaje. Myslím, že ani v tomto případě bych nemohla využít daňové zvýhodnění na děti, protože při stanovení části daňového základu podle §7 jsem uplatnila výdaje paušálem. Nebo se mýlím?
  Předem moc děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   v novele zákona je napsáno následující: pokud dílčí základ daně podle §7 a §9, u kterého uplatňuje poplatník výdaje paušálem tvoří více než 50% celkového základu daně (součet všech dílčích základů daně §7-§10), pak nelze uplatnit slevu na vyživovanou manželku(la) a daňové zvýhodnění na děti. Spočítejte si tedy, jak Vám bude vycháte celkový základ daně ve srovnání s dílčím základem daně, kde uplatňujete paušál. Podle pokynu GFŘ D-6 k §13 Zákona o daních z příjmů není způsob uplatnění výdajů u jiných příjmů z podnikání spolupracující osoby vázán na způsob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných na spolupracující osobu. Takže prakticky byste měla mít vyšší základ daně u příjmů se skutečnými výdaji než u příjmů s paušálem, které na Vás rozdělí manžel, pak lze při splnění podmínek uplatnit zvýhodnění na děti. Přeji hezký den.

 • Nikola napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na slevu na poplatníka v roce 2013.
  Manžel je OSVČ a vede daňovou evidenci. Bude si i v roce 2013 moci odečíst z daňe slevu na poplatníka nebo je to zrušené či jinak omezené? A bude si moci do výdajů dát i platby za sociální a zdravotní pojištění, když se teď bude vypočítávat daň opět z hrubé mzdy jako tomu bylo dříve a tyto platby byly brány jako odečítatelná položka?
  Předem moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  • Dobrý den,
   sleva na poplatníka 24840 zůstává, pokud manžel nepobírá k 1.1.2013 starobní důchod, může si ji uplatnit. Superhrubá mzda pro rok 2013 také zůstává, sociální a zdravotní pojištění zaplacené jako OSVČ nelze uplatnit do výdajů ani v roce 2013. Pěkný den.

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala ještě na jednu věc. Včera jsem byla na finančním úřadě a tam mi úřednice sdělila, že podle nového zákona o dani z příjmu f.o. již v roce 2013 OSVČ uplatňující výdaje 40% paušálem, která bude mít v tomto roce příjmy přesahující 2 mil. Kč, již tento paušál uplatňovat NESMÍ. Je to skutečně tak? V zákoně jsem to nikde nenašla? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   v novele zákona o daních z příjmů v §7 odst.7 písm.c je napsáno:
   (7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12, ve výši
   c) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d);
   nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
   Ze zákona jasně vyplývá, že výdaje procentem z příjmů ve výši 40% lze uplatnit, maximálně do výše 800000,-, pokud by příjem byl vyšší než 2 mil., pak lze uplatnit max. 800000,-jako paušální výdaj.
   Pěkný den.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334