Poradna ZDARMA

Daňová poradna ZDARMA

 
V rámci poradny zdarma můžete vkládat stručné dotazy.

Byla pro Vás odpověď užitečná? Můžete poslat příspěvek na podporu této rubriky na účet: 2800274447/2010

KAPACITA PORADNY JE NYNÍ NAPLNĚNA.

118 komentářů k “Poradna ZDARMA”

 • Lucie napsal:

  Dobrý den,
  zaměstnavatel při ročním zúčtování daní zjistil, že mi zálohy neoprávněně snižoval o slevy na dani na 2 děti, ačkoliv uplatňuji slevu jen na 1 dítě. Tím vznikl nedoplatek na dani ve výši cca 12 tis. Kč.
  Zajímalo by mě, kdo nese odpovědnost za chybné odvádění záloh na daně – mám povinnost nedoplatek zaplatit např. odečtením z následující výplaty?
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   v zákoně o daních z příjmů v §38i se řeší právě tyto případy:
   (3) Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce daně srazit vzniklý rozdíl ze mzdy, pokud neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za toto zdaňovací období. O dodatečně vybranou částku na záloze nebo na měsíčním daňovém bonusu zvýší plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně.(lhůta je do 28.2.2013 za rok 2012, při podání elektronicky je lhůta 20.3.)
   (4) Po uplynutí lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je povinnost uhradit dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu spolu s úrokem z prodlení na základě
   a) dodatečného vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podaného plátcem daně, pokud dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu vznikla
   1. zaviněním plátce daně, nebo
   2. zaviněním poplatníka v případech stanovených v odstavci 6,
   b) daňového nebo dodatečného daňového přiznání podaného poplatníkem, pokud dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu vznikla zaviněním poplatníka s výjimkou případů, kdy je povinen plátce daně podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
   (5) Dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu, která vznikla zaviněním plátce daně, může srazit plátce daně ze mzdy poplatníka, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. U poplatníka, kterému nebylo provedeno roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, může plátce daně po podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v této lhůtě srazit dlužnou částku na záloze nebo přeplacenou částku na měsíčním daňovém bonusu, a to i v případě, že poplatník podal za příslušné zdaňovací období daňové přiznání.

   Zaměstnavatel Vám může dlužnou částku srazit ze mzdy ve lhůtách v zákoně, i když to nebylo Vaším zaviněním.

 • Miroslav napsal:

  Dobrý den,
  nevím, jak mám rozdělit příjmy a výdaje na manželku jako spolupracující osobu, když pracovala pouze 8 měsíců ve zdaňovacím období.Chtěl bych na ni uplatnit 50 % příjmů a výdajů.Prosím o způsob,jakým výpočtem dojdu k výsledku.Náklady uplatňuji paušálem 60 %.Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   tuto problematiku řeší §13 ZDP, za každý měsíc spolupráce (stačí i část měsíce) na manželku můžete rozdělit až 45000,-(rozdíl mezi příjmy a výdaji) max. 50% příjmů a výdajů. Např. máte příjmy 1000000,- výdaje 60% jsou 600000,- Rozdíl P-V je 400000,-. Na manželku můžete rozdělit maximálně ročně 50% tj. 200000,- a zároveň to musí být max. 450000,- měsíčně. Zde to vychází na 200000,-/8 měsíců=25000,- měsíčně (druhá podmínka je také splněna). Do daňového přiznání uvedete příjem manželky jako spolupracující osoby 50% z 1000000,- a výdaje 50% z 600000,-, což je ve výsledku ZD 200000,-.

 • Anna napsal:

  Dobrý den, jsem v důchodu a mám příjem z pronájmu, z kterého si odečítám paušálem 30%. Mohu si za rok 2012 odečíst slevu na poplatníka 24 840 Kč. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   ano za rok 2012 si ještě slevu na poplatníka odečíst můžete i jako důchodce pouze s příjmy z pronájmu v §9 ZDP. Od roku 2013 byla tato sleva dočasně důchodcům zrušena.

 • Elena napsal:

  Je povinen si zamestnanec podat vyučtovani z prijmu ze zavislé činnosti , když nema vyplacenou mzdu z r. 2012 za 6 mesicu ?

  • Dobrý den,
   roční zúčtování Vám může provést pouze zaměstnavatel, u kterého máte podepsané prohlášení k dani podle §38k ZDP a nemáte jiné příjmy vyšší než 6000,-,pokud nemáte souběh zaměstnání. Zaměstnanec, který neobdržel mzdu za rok 2012 a chce si podat sám daňové přiznání, tak může dobrovolně, ale potřebuje od zaměstnavatele potvrzení o příjmech a sražených zálohách. Mzda, kterou nemáte vyplacenou se Vám bude započítávat až do období, kdy ji dostanete vyplacenou v souladu s §5/4 zákona o daních z příjmů:
   Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy a sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h se započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou vyplaceny nebo obdrženy.
   Z toho vyplývá, že mzda, kterou Vám za rok 2012 zaměstnavatel nevyplatil do 31.ledna 2013, se považuje za mzdu dosaženou až v roce , kdy ji dostanete vyplacenou.

 • vojta napsal:

  Dobrý den, platí ještě oznamovací povinnost podle § 34 odst.5 zákona 337 /1992. Firma zaplatila fyzike osobě nájem vyšší než čo. tis.
  Děkuji E.Vojta

 • Petr napsal:

  Dobrý den,
  jsem zaměstnanec (fyzická osoba). V roce 2012 jsem od ledna do května pracoval u jednoho zaměstnavatele. Od června do září jsem byl v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. Pobíral jsem podporu v nezaměstnanosti. Od října opět pracuji u zaměstnavatele.
  Můj dotaz zní, jestli je potřeba k daňovému přiznání připojit nějaké zvláštní potvrzení o evidenci z úřadu práce (4 měsíce)?
  A druhý dotaz zní, jestli se do celkového ročního příjmu započítávají také dávky přiznané úřadem práce?
  Daňové přiznání budu podávat sám. Potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnanců již mám k dispozici.
  Za Vaši odpověď předem děkuju.

  • Dobrý den,
   podpora v nezaměstnanosti je v souladu s §4 zákona o daních z příjmů příjmem osvobozeným a do daňového přiznání fyzických osob se nezahrnuje, potvrzení tedy k daňovému přiznání nepotřebujete.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334