Poradna ZDARMA

Daňová poradna ZDARMA

 
V rámci poradny zdarma můžete vkládat stručné dotazy.

Byla pro Vás odpověď užitečná? Můžete poslat příspěvek na podporu této rubriky na účet: 2800274447/2010

KAPACITA PORADNY JE NYNÍ NAPLNĚNA.

118 komentářů k “Poradna ZDARMA”

 • Johana napsal:

  Dobrý den,
  může OSVČ zaměstnat svoji dceru na dohodu o provedení práce v rozsahu do 300 hodin ročně (25 hod. měsíčně), měsíční odměna 5000 Kč. Je třeba přihlásit dceru na OSSZ a ZP od počátku DPP, nebo jen v případě, že by měsíční odměna překročila částku 10000 Kč?
  Manžel je zaměstnancem s.r.o. a zároveň OSVČ. Soukromé vozidlo používá pro služební účely v s.r.o., kde má zároveň zaplacenou silniční daň z os. automobilu (cestovní náhrady uplatňuje na základě cestovního příkazu a knihy jízd). Za jakých podmínek si může uplatnit paušální cestovní náklady vzniklé v souvisloti s činností OSVČ.
  Děkuji

  • Dobrý den,
   dceru můžete zaměstnat na DPP, do 10000,- měsíčně tato dohoda nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a nemusí se hlásit na ZP a CSSZ. Pokud překročí uvedenou částku, pak se nahlásí na ten měsíc, kdy překročila 10000,-.
   Podmínky pro uplatnění paušálních výdajů na vozidlo jsou v §24/2zt ZDP, u vozidla lze uplatnit tyto výdaje pouze za celé měsíce, pokud vozidlo nebylo přenecháno ani po část měsíce k užívání jiné osobě (kromě spolupracujících osob nebo využití zaměstnancem pouze pro firemní účely). Lze využít krácený paušál 4000,- měsíčně u vozidla, které je používáno pouze z části k dosažení zajištění a udržení příjmů. Je nutné vyloučit z výdajů pohonné hmoty a parkovné u vozidla s paušálními výdaji. pokud je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku OSVČ, pak u odpisů a ostatních výdajů spojených s provozem vozidla lze uplatnit u kráceného paušálu pouze 80% do daňových výdajů.

 • Radka napsal:

  Dobrý den,jsem neplátce DPH, osoba povinná k dani nakupuji zboží-odborné publikace z EU, které dále prodávám, prostřednictvím internetového obchodu, tuzemským zákazníkům. Kdy mi vzniká povinost registrace DPH? Nevím, zda sleduji hodnotu nákupu zboží z EU 326tis Kč /bez DPH?/ v období kalendářního roku §2a nebo se na mne vztahuje §8, odst.2,pís b. Nerozumím, v jakém případě se §8 použije-na koho se vztahuje? Velmi Vám děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   pokud pořizujete zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě (tj. plátce DPH v EU), pak jako neplátce a osoba povinná k dani sledujete hodnotu pořízeného zboží bez DPH v kalendářním roce dle §2a ZDPH 326000,-. Pokud bude tato částka překročena stáváte se dle novely zákona §6g dnem pořízení zboží jehož hodnotou jste překročil limit 326000,- osobou identifikovanou k dani, nestáváte se ale podle novely zákona klasickým plátcem. To znamená, že daňové přiznání podáváte pouze za zdaňovací období, ve kterých uskutečňujete přeshraniční aktivity, případně i souhrnné hlášení při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě. Ve vztahu k tuzemským plněním vystupujete stále jako neplátce DPH (neodvádíte DPH a nemáte nárok na odpočet). Co se týká §8, tak ten vztahuje na případ, kdy byste např. zasílal zboží do EU osobám, pro které pořízení zboží není předmětem daně, pak při překročení limitu pro danou zemi pro zasílání zboží byste se musel registrovat v dané zemi jako plátce. Limit v zákoně v §8 1140000,- je pro opačný případ, kdy osoba povinná k dani z EU zasílá do ČR.

 • Miloš napsal:

  Dobrý den,jsem osvč ve zprostředkování pojištění a uplatňuji paušální výdaje.Manželka-nezaměstnaná s invaliditou II.stupně. Lze rozdělit od r.2013 můj příjem s manželkou,příp.i zletilým synem,jelikož nelze u paušálu již uplatnit odpočty na rodinné příslušníky? Nebo v případě přechodu na skutečné výdaje ji mohu vyplácet jako spolupracující osobu nebo živnostníka ? Musela by žádat o živ.oprávnění a není to potom Švarc systém?
  Mnohokrát děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   dle zákoníku práce §318 platí zákaz zaměstnávání mezi manželi nebo registrovanými partnery. Tento zákaz se nevztahuje na ostatní rodinné příslušníky, které jako OSVČ můžete zaměstnávat.
   Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu např. na manželku nebrání tomu, aby si manželka uplatnila v rámci svého daňového přiznání slevu na dítě (při splnění podmínek §35c zákona o daních z příjmů) a samozřejmě i slevu na poplatníka, protože výdaje, které na ni rozdělíte se dle pokynu GFŘ D-6 nepovažují za výdaje procentem z příjmů (paušál),ale jsou to pouze převzaté příjmy a výdaje od spolupracující osoby.

 • niki napsal:

  Dobrý den,
  měla bych takový dotaz…v lednu 2011 jsem pracvala, od února jsem pak byla na neschopence a na konci března jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Od řijna jsem začala čerpat rodičovskou dovolenou a současně mi běžela dvouměsíční dovolená. V roce 2012 jsem zapomněla podepsat prohlášení o ročním zúčtování daně a ani jsem nepodávala daňové přiznání. Celý rok 2012 jsem čerpala rodičovskou dovolenou, a jelikož se RP nezapočítává do odpočtů daní, ani letos jsem prohlášení nepodepisovala. Nyní mi bylo řečeno, že mohu vrácení daně žádat i zpětně 3 roky. Existuje tedy reálná možnost vrácení daní za rok 2011? A co je potřeba pro to udělat? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   můžete si podat daňové přiznání za rok 2011 a požádat o vrácení daně tímto způsobem. Pokud ale nebylo podáno ani roční zúčtování za zaměstnance za rok 2011, pak se toto daňové přiznání považuje za podané po lhůtě a dle §250 daňového řádu ve znění zákona do konce roku 2012 toto pozdní podání podléhá pokutě za opožděné tvrzení daně, minimálně 500,-. Je dobré si tedy spočítat, jestli se Vám podání přiznání kvůli vrácení přeplatku na dani vyplatí s ohledem na výše uvedenou sankci.

 • Hanka napsal:

  Dobrý den,
  jsme s.r.o., platce DPH,vlastník nemovitostí, které dále pronajímáme platcům DPH. Fakturujeme zvlášť nájem (včetně DPH)a služby.Prosím o radu ve věci sazby DPH. Nakupujeme plyn a uhlí (základní sazba) na vstupu uplatňujeme plný odpočet.Máme v jedné budově vlastní kotelnu na tuhá paliva v druhé budově plynový kotel. Nájemcům fakturujeme otop (vytápění pronajatých prostor)a ohřev vody.Jedná se o službu spojenou s nájmem se základní sazbou DPH nebo o dodávku tepla a teplé vody (zboží se sníženou sazbou DPH)?
  Děkuji Vám za odpověď.

  • Dobrý den,
   pokud provozujte v domě vlastní kotelnu a dodáváte teplo a teplou vodu z vlastní kotelny, pak uskutečňujete klasické dodání zboží dle §13/1 ZDPH a §4/2, uskutečňujete zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě daně §47 ZDPH. Pěkný den.

 • olina napsal:

  Dobrý večer přeji,
  jakou právní odpovědnost nese jednatelka ve společnosti, která se dostala do druhotné platební neschopnosti a bude žádat o vyhlášení konkurzu na společnost. Ve společnosti jsou závazky vůči OSSZ, ZP, nesplacený úvěr a drobné závazky vůči dodavatelům.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   Tato otázka je spíše pro právníka, obecně odpovědnost jednatelů a členů statutárních orgánů je v obchodním zákoníku v §194/5,6, pokud způsobí společnosti při výkonu své funkce škodu porušením právních povinností, pak odpovídají za škodu společně a nerozdílně jednatelé. Pokud se neprokáže porušení právních povinností, pak za škodu odpovídá společnosti svým majetkem.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334