Odklad daňového přiznání a platby daně


Chcete odložit svoji daňovou povinnost, podat daňové přiznání a zaplatit daň později než v řádném termínu?

Pokud ano, tak máte několik možností, jak si posunout splatnost daně. Jednou z nich je právě požádat daňového poradce o odklad daňového přiznání a zpracování daňového přiznání. Na základě plné moci udělené daňovému poradci, kterou je nutné do termínu pro podání řádného daňového přiznání doručit na místně příslušný finanční úřad, se termín pro podání daňového přiznání a tím tedy i platba daně posouvá o tři měsíce na 1. července.

Důležité je včas plnou moc uplatnit u správce daně, to znamená v praxi, že plná moc musí být fyzicky na tom správném finančním úřadě, který je místně příslušný poplatníkovi do termínu pro podání daňového přiznání. Při pozdějším doručení plné moci, není odklad možný a hrozí sankce ze strany finančního úřadu (pokuta za opožděné podání daňového přiznání min. 500,- a úrok z prodlení počítaný od 5. prac.dne prodlení).

Další možností je požádat správce daně podle §36 Daňového řádu o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání až o 3 měsíce, ale to lze pouze ze závažného důvodu a je pouze a jenom na správci daně, zda vám v žádosti vyhoví. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak máte jistotu, že se lhůta pro podání daňového přiznání a platbu daně posune o 3 měsíce a zodpovědnost za zpracování přiznání nese poradce.

V případě fyzických osob se s odkladem termínu pro podání daňového přiznání posouvá i termín pro podání přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu společně i s platbami a doplatky pojistného.

Komentáře nejsou povoleny nebo jsou již uzavřeny.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334