Novinky v daních 2012

Daň z příjmů FO

 • Zvýšení slevy na dani na poplatníka na částku 24840,-
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě na 13404,-
 • Zvýšení maximální roční výše daňového bonusu na 60300,-
 • Zvýšení maximální výše měsíčního bonusu na 5025,-
 • Úroky ze stavebního spoření již nejsou osvobozeny, státní příspěvek zůstává osvobozen
 • Zrušení osvobození pro příspěvky na bydlení u vojáků z povolání

Daň z příjmů PO

 • Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO jsou daňově uznatelným nákladem
 • Daňově lze odepsat pouze nepromlčené pohledávky
 • Rozšíření výčtu daňově neuznatelných nákladů o náklady související s trestem uveřejnění rozsudku dle §23 zákona o trestní odpovědnosti PO

Pokyn GFŘ D-6 k uplatňování zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

 • Hranice pro účast na nemocenském pojištění nově 2500,-, platí i pro příjmy za práci členů družstev, společníků, jednatelů s.r.o. , komanditistů k.s. a likvidátorů
 • Nově vzniká povinnost platit sociální pojištění z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO od částky 2500,-
 • Dohody o provedení práce jsou bez povinnosti odvádět SP a ZP pouze do částky 10000,-, nad tuto částku je povinnost platit SP a ZP
 • Nárok na vrácení přeplatku ZP je 10 let následujících po kalendářním roce vzniku přeplatku

DPH

 • Od.1.1.2012 se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební a montážní práce
 • Chybějící náležitost daňového dokladu např. DIČ lze již prokázat i jiným způsobem
 • Prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor na 10 let
 • Od 1.4.2012 změny v §58 týkající se osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně poskytování zdravotních služeb a dodání zdravotnického zboží

Daň z nemovitosti

 • Nově zavedeno zdaňování zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti

Komentáře nejsou povoleny nebo jsou již uzavřeny.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334