DPH 2013 novinky

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • GFŘ dne 26.4.2013 zveřejnilo dodatek č. 1 k přechodným ustanovením týkající se §44 ZDPH k možnosti provést opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení:
  Podléhalo li původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011.
 • První nespolehlivý plátce

 • Finanční zpráva ČR zveřejnila informaci o zápisu prvního nespolehlivého plátce k 16.5.2013
  Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa ČR v zásadě až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16. května 2013 bude v Registru plátců DPH označen příznakem nespolehlivý první plátce DPH.
 • Zásadní změna pravidel pro ručení za DPH při úhradě na nezveřejněný
  účet

 • V poslanecké sněmovně je projednáván zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách – doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva projednávaný jako sněmovní tisk 1004. Součástí vládního návrhu doprovodného daňového zákona je zásadní zmírnění dopadu právní úpravy ručení za neodvedenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet. Jedná se o § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, doplněním další podmínky pro možnost uplatnění tohoto ručení pouze, pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.tj. 700.000Kč. Rozdělení úplaty za jedno zdanitelné plnění do více plateb nemá vliv na posouzení podmínek pro ručení. Účinnost této změny se předpokládá nejpozději od 1.1.2014.
 • Komentáře nejsou povoleny nebo jsou již uzavřeny.

  Jaký další článek by Vás mohl také zajímat:   +420 608 636 334